Gerb Bayroq Madhiya Muhim sanalar Davlat mukofotlari

Qurilish

Viloyatning 2018 yil yanvar-mart oylari davomidagi Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari

2018 yil yanvar-martida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmi milliy valyutada 401,6 mlrd. so’mni (AQSH dollari ekvivalentidagi hajmi – 0,05 million AQSH dollarini) yoki 2017 yilning mos davriga nisbatan o’sish sur’ati 118,3 foizni tashkil qildi.

 Moliyalashtirish manbalari va mulkchilik shakllari bo’yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning taqsimlanishi
(2018 yil yanvar-martda)

 

Jami

shu jumladan: mulkchilik
shakllari bo’yicha:
davlat

nodavlat

Jami investitsiyalar, mlrd. so’m

401,6

71,7

329,9

shu jumladan: moliyalashtirish manbalari bo’yicha:

davlat byudjeti mablag’lari

29,1

26,8

2,3

davlat maqsadli jamg’armalari mablag’lari

5,0

5,0

korxonalar va aholi
mablag’lari

239,2

39,2

200,0

chet el investitsiyalari
va kreditlari

27,0

27,0

bank kreditlari va boshqa
qarz mablag’lari

101,3

0,7

100,6

Bolalar sportini rivojlantirish jamg’armasi mablag’lari

Davlat byudjetidan ajratilgan investitsiyalar ijtimoiy sohani va hayotiy tahminot tizimini qo’llab quvvatlashga, Jizzax viloyati infrastrukturasini rivojlantirishga qaratilgan manzilli investitsiya dasturlarini amalga oshirish uchun yo’naltirilgan.

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar (mlrd. so’m)

 

Yanvar-mart

2017 y.

Umumiy hajmga nisbatan foizda

2018 y.

Umumiy hajmga nisbatan foizda

Jami 259,1 100,0 401,6

100,0

shu jumladan: iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha:

qishloq, o’rmon va baliq xo’jaligi

13,7

5,3 32,7

8,2

tog’–kon sanoati

2,3

0,9

1,8

0,4

ishlab chiqarish sanoati

48,8

18,8 72,7

18,1

elektr, gaz, bug’ bilan tahminlash
va havoni konditsiyalash

2,5

1,0 14,9

3,7

suv bilan tahminlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig’ish
va utilizatsiya qilish

2,1

0,8 3,8

0,9

qurilish

22,1

8,5 5,4

1,3

ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari
va mototsikllarni ta’mirlash

9,0

3,5 6,8

1,7

tashish va saqlash

7,9

3,1 29,3

7,3

yashash va ovqatlanish bo’yicha xizmatlar

3,9

1,5 5,6

1,4

axborot va aloqa

4,3

1,7 1,7

0,4

moliyaviy va sug’urta faoliyati

1,7

0,6 2,4

0,6

professional, ilmiy va texnik faoliyat

4,6

1,8 1,3

0,3

tahlim

17,8

6,9 2,3

0,6

sog’liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko’rsatish

3,4

1,3 16,4

4,1

Boshqa iqtosodiy faoliyat turlaridan tashqari:
turar – joy binolari qurilishiga investitsiyalar

104,7

40,4 153,9

38,3

sanhat, ko’ngil ochish va dam olish

1,5

0,6 1,3

0,3

boshqa faoliyat turlari

8,8

3,3 49,3

12,4

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha tog’–kon sanoatida – 1,8 mlrd. so’m (jami invetitsiyalar xajmida 0,4 foiz), ishlab chiqarish sanoatida – 72,7 mlrd. so’m, (18,1 foiz) shundan oziq–ovqat mahsulotlari, ichimliklar va tamaki mahsulotlari – 2,3 mlrd. so’m (0,5 foiz), to’qimachilik mahsulotlari va kiyim – 12,5 mlrd. so’m (3,1foiz), kimyo mahsulotlari – 0,009 mlrd. so’m (0,1 foiz), nometall mineral mahsulotlar – 36,4 mlrd. so’m (9,1 foiz), metallurgiya – 0,09 mlrd. so’m (0,01 foiz), elektr, gaz, bug’ bilan tahminlash va havoni konditsiyalash – 14,9 mlrd. so’m (3,7 foiz), qurilish – 5,4 mlrd. co’m (1,3 foiz), tashish va saqlash– 29,3 mlrd. so’m (7,3 foiz), ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta’mirlash – 6,8 mlrd. so’m (1,7 foiz), axborot va aloqa– 1,7 mlrd. so’m (0,4 foiz), professional, ilmiy va texnik faoliyat – 1,3 mlrd. so’m (0,3 foiz), tahlim – 2,3 mlrd. so’m (0,6 foiz), boshqa iqtisodiy faoliyat turlaridan tashqari: turar joy binolari qurilishiga – 153,9 mlrd. so’mlik (38,3 foiz) investitsiyalar o’zlashtirildi.

 

Asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiyalar

2018 yil yanvar-martida asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiya va kreditlarning umumiy hajmi 27,0 mlrd. so’mni yoki 2017 yilning mos davriga nisbatan 73,0 foizni tashkil qildi.

Asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiya
va kreditlarning tarkibi

(2018 yilning yanvar-martida)

 

Mlrd. so’m

Umumiy xajmga nisbatan foizda
davlat kafolati ostida

to’g’ridan-to’g’ri va boshqalar

Jami asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiya va kreditlar

27,0

27,0

shu jumladan:

davlat

nodavlat

27,0

27,0

Hisobot davrida Jizzax viloyati bo’yicha to’g’ridan – to’g’ri xorijiy investitsiya va kreditlarning, jami xorijiy investitsiya va kreditlardagi nodavlat sektoriga kiritilgan ulushi 100 foizni tashkil qildi.

 

 

 Xorijiy investitsiya va kreditlarning iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha salmoqli qismining o’zlashtirilishi ishlab chiqarish sanoatiga to’g’ri kelib, jami investitsiya xajmida – 4,8 foizni tashkil qildi va 2017 yilning yanvar-martiga nisbatan 166,0 foizga o’sgan, mos ravishda Qishloq, o’rmon va baliq xo’jaligida– 0,2 foizni (159,2 foizga) tashkil qildi.

SHu bilan birga quyidagi iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha xorijiy investitsiya va kreditlarning o’zlashtirilishi kamayganligi kuzatildi: axborot va aloqa faoliyatida – 0,3 foizga, (2017 yilning mos davriga nisbatan 25,3 foizga).

 Ijtimoiy soha ob’ektlarini qurish

 Uy–joy qurilishida 153,9 mlrd. so’mlik investitsiyalar o’zlashtirildi yoki jami investitsiyalar xajmining 38,3 foizni tashkil qildi.

2018 yilning yanvar-martida yangi qurilish va rekonstruktsiya hisobidan foydalanishga topshirilgan turar–joy va ijtimoiy soha ob’ektlari

 

 

Barcha manbalar hisobidan

Foydalanishga topshirildi

2017 yil
yanvar-martiga nisbatan foizda

jami shu jumladan: qishloq joylarda jami

shu jumladan: qishloq joylarda

Uy–joy, umumiy maydoni ming kv.m

109,5

59,8 79,6

65,6

undan:
yakka tartibdagi uy–joylar

108,1

58,4 79,8

65,6

yakka tartibdagi uy–joylar
namunaviy loyihalar bo’yicha
shahar va qishloq joylarda

1,4

1,4 60,9

60,9

Umumiy ta’lim va maxsus maktablar, o’quvchilar soni

Suv tarmoqlari, km

25,4

10,7 62,3

30,1

Gaz tarmoqlari, km

8,6

1,5 81,1

25,9

2018 yil yanvar-martida umumiy maydoni 109,5 ming kv.m. bo’lgan 649 mingta uy yoki 649 mingta kvartira (2017 yilning yanvar-martiga nisbatan 79,6 foiz), shu jumladan qishloq joylarida 108,1 ming kv.m. (65,6 foiz) uy–joy foydalanishga topshirildi.

Kommunal qurilishda 25,4 km suv tarmoqlari (10,7 km qishloq joylarda) va 8,6  km gaz tarmoqlari (1,5 km qishloq joylarda) ishga tushirilib, mos ravishda 2017 yil yanvar-martiga nisbatan 62,3 va 81,1 foizni, qishloq joylarda esa bu ko’rsatkich suv tarmoqlari 30,1 foizni, gaz tarmoqlari 25,9 foizni tashkil qildi.

Tahlim jarayonini yanada takomillashtirish bo’yicha amalga oshirilayotgan chora–tadbirlar doirasida umumtahlim va ixtisoslashtirilgan maktablarni qurish va kapital rekonstruktsiya hisobiga 2,3 mlrd. so’mlik investitsiyalar o’zlashtirildi yoki ta’lim sohasiga kiritilgan investitsiyalarning 0,6 foizini tashkil qildi.

Suv tarmoqlari qurilishiga 163,5 mlrd. so’m, barchasi aholi mablag’laridan hisobidan 163,5 mlrd. so’m (100,0 foizi) o’zlashtirildi.

Gaz tarmoqlari qurilishiga 69,9 mlrd. so’m, shundan aholi mablag’lari hisobidan 69,9 mlrd. so’m (umumiy hajmning 100,0 foizi) o’zlashtirildi.

Qurilish faoliyati

 2018 yil yanvar-martida 291,5 mlrd. so’mlik qurilish ishlari bajarilib, o’sish sur’ati 2017 yilning yanvar-martiga nisbatan 100,4 foizni tashkil etdi.

Mulkchilik shakllari bo’yicha qurilish ishlari tarkibi

 

yanvar-mart

2017 y.

2018 y.

Qurilish ishlari, mlrd. so’m

236,3

291,5

shu jumladan:

davlat

14,0

24,4

nodavlat

222,3

267,1

Mulkchilikning nodavlat shaklidagi qurilish tashkilotlari tomonidan 267,1 mlrd. so’mlik qurilish ishlari bajarilgan bo’lib, jami qurilish ishlari xajmining 91,6 foizini tashkil qildi.

Hisobot davrida Jizzax viloyati bo’yicha jami qurilish ishlari xajmi 291,5 mlrd. so’m nodavlat sektorining ulushi 33,9 foizni tashkil qildi.

Qurilish ishlari umumiy hajmining 81,0 foizi yangi qurilish, rekonstruktsiya qilish, kengaytirish va korxonalarni texnik qayta qurollantirishga, 19,0 foizi esa kapital, joriy ta’mirlashga va boshqa qurilish pudrat ishlariga to’g’ri keldi.

(Eslatma! Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlarini quyida yuklab olishingiz mumkin)

Qurilish ko’rsatkichlari 2018 yil 1-choragi uchun (pdf, 354 kb)

Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari 4-chorak (pdf, 368 kb)

Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari 3-chorak (pdf, 154 kb)

Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari 2017 yil II chorak (pdf, 223 kb)

Viloyatning Investitsiyalar va qurilish ko’rsatkichlari 2017 yil I chorak (docx, 65 kb)

 

  • Chop etish
  • Ko'rganlar soni:

    (3611)

  • Pdf ko'rish
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

   

© 2010-2018 Jizzax viloyat hokimligi rasmiy veb sayti. Sayt materiallaridan foydalanganda www.jizzax.uz manba sifatida ko`rsatilishi shart. Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing