Gerb Bayroq Madhiya Muhim sanalar Davlat mukofotlari

Qurilish

Viloyatning 2017 yil yanvar-dekabr oylari davomidagi Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari

2017 yil yanvar-dekabrida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmi milliy valyutada 1 436,7 mlrd. so’mni (AQSH dollari ekvivalentidagi hajmi – 0,3 million AQSH dollarini) yoki 2016 yilning mos davriga nisbatan o’sish sur’ati 103,1 foizni tashkil qildi.

Moliyalashtirish manbalari va mulkchilik shakllari bo’yicha
asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning taqsimlanishi
(2017 yil yanvar-dekabrda)

 

 

Jami

shu jumladan: mulkchilik
shakllari bo’yicha:
davlat

nodavlat

Jami investitsiyalar, mlrd. so’m

1 436,7

328,8

1 107,9

shu jumladan: moliyalashtirish manbalari bo’yicha:

davlat byudjeti mablag’lari

109,5

85,8

23,7

davlat maqsadli jamg’armalari mablag’lari

136,2

127,7

8,5

korxonalar va aholi
mablag’lari

792,1

68,0

724,1

chet el investitsiyalari
va kreditlari

125,2

31,8

93,4

bank kreditlari va boshqa
qarz mablag’lari

263,8

5,6

258,2

Bolalar sportini rivojlantirish jamg’armasi mablag’lari

9,9

9,9

Davlat byudjetidan ajratilgan investitsiyalar ijtimoiy sohani va hayotiy tahminot tizimini qo’llab quvvatlashga, Jizzax viloyati infrastrukturasini rivojlantirishga qaratilgan manzilli investitsiya dasturlarini amalga oshirish uchun yo’naltirilgan.

 2017 yil yanvar-dekabr holatiga alohida iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibi

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

(mlrd. so’m)

 

Yanvar-dekabr

2016 y. Umumiy hajmga nisbatan foizda

2017 y.

Umumiy hajmga nisbatan foizda

Jami

1 226,1 102,5 1 437,6

100,0

shu jumladan: iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha:

qishloq, o’rmon va baliq xo’jaligi

85,4

7,0 81,5

5,7

tog’–kon sanoati

34,5

2,8 9,3

0,6

ishlab chiqarish sanoati

230,6

18,8 194,4

13,5

elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash
va havoni konditsiyalash

12,0

1,0 30,8

2,1

suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig’ish
va utilizatsiya qilish

19,9

1,6 35,9

2,5

qurilish

98,0

8,0 68,3

4,8

ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari
va mototsikllarni ta’mirlash

55,5

4,5 56,0

3,9

tashish va saqlash

82,3

6,7 93,1

6,5

yashash va ovqatlanish bo’yicha xizmatlar

11,0

0,9 26,9

1,9

axborot va aloqa

5,7

0,5 31,1

2,2

moliyaviy va sug’urta faoliyati

9,1

0,7 13,9

1,0

professional, ilmiy va texnik faoliyat

2,2

0,2 16,7

1,2

ta’lim

48,3

3,9 65,3

4,5

sog’liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko’rsatish

37,4

3,1 76,0

5,3

Boshqa iqtosodiy faoliyat
turlaridan tashqari:
turar – joy binolari qurilishiga investitsiyalar

451,2

36,8 550,6

38,3

san’at, ko’ngil ochish va dam olish

10,2

0,8 36,4

2,5

boshqa faoliyat turlari

32,8

2,7 50,5

3,5

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha tog’–kon sanoatida – 9,3 mlrd. so’m (jami invetitsiyalar xajmida 0,6 foiz), ishlab chiqarish sanoatida – 194,4 mlrd. so’m,
(13,5 foiz) shundan oziq–ovqat mahsulotlari, ichimliklar va tamaki mahsulotlari
– 25,6 mlrd. so’m (1,8 foiz), to’qimachilik mahsulotlari va kiyim – 23,4 mlrd. so’m (1,6 foiz), kimyo mahsulotlari – 0,3 mlrd. so’m (0,02 foiz), nometall mineral mahsulotlar – 66,3 mlrd. so’m (4,6 foiz), metallurgiya – 10,1 mlrd. so’m (0,7 foiz), elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash – 30,8 mlrd. so’m
(2,1 foiz), qurilish – 68,3 mlrd. co’m (4,8 foiz), tashish va saqlash– 93,1 mlrd. so’m (6,5 foiz), ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari
va mototsikllarni ta’mirlash – 56,0 mlrd. so’m (3,9 foiz), axborot va aloqa– 31,1 mlrd. so’m (2,2 foiz), professional, ilmiy va texnik faoliyat – 16,7 mlrd. so’m (1,2 foiz), ta’lim – 65,3 mlrd. so’m (4,5 foiz), boshqa iqtisodiy faoliyat turlaridan tashqari: turar joy binolari qurilishiga – 550,6 mlrd. so’mlik (38,3 foiz) investitsiyalar o’zlashtirildi.

 Asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiyalar

2017 yil yanvar-dekabrida asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiya va kreditlarning umumiy hajmi 125,2 mlrd. so’mni yoki 2016 yilning mos davriga nisbatan 102,4 foizni tashkil qildi.

 Asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiya
va kreditlarning tarkibi

(2017 yilning yanvar-dekabrida)

 

 

Mlrd. so’m Umumiy xajmga nisbatan foizda
davlat kafolati ostida

to’g’ridan-to’g’ri va boshqalar

Jami asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy investitsiya va kreditlar

125,2

26,3

98,9

shu jumladan:

davlat

31,8

26,2

5,6

nodavlat

93,4

0,1

93,3

 

Hisobot davrida Jizzax viloyati bo’yicha to’g’ridan – to’g’ri xorijiy invetitsiya va kreditlarning, jami xorijiy investitsiya va kreditlardagi nodavlat sektoriga kiritilgan ulushi 8,2 foizni tashkil qildi.

Xorijiy investitsiya va kreditlarning alohida iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha taqsimlanishi

Xorijiy investitsiya va kreditlarning iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha salmoqli qismining o’zlashtirilishi ishlab chiqarish sanoatiga to’g’ri kelib, jami investitsiya xajmida – 49,3 foizni tashkil qildi va 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 5,2 martaga ko’p o’sgan, mos ravishda axborot va aloqa – 21,0 foizni (5,2 martaga ko’p) tashkil qildi.

SHu bilan birga quyidagi iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha xorijiy investitsiya va kreditlarning o’zlashtirilishi kamayganligi kuzatildi: Ulgurji
va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta’mirlash
– 0,3 foizga, (2016 yilning mos davriga nisbatan 4,9 foizga).

Ijtimoiy soha ob’ektlarini qurish

 Uy–joy qurilishida 480,0 mlrd. so’mlik investitsiyalar o’zlashtirildi yoki jami investitsiyalar xajmining 33,4 foizni tashkil qildi.

2017 yilning yanvar-dekabrida yangi qurilish va rekonstruktsiya hisobidan foydalanishga topshirilgan turar–joy va ijtimoiy soha ob’ektlari

 

 

Barcha manbalar hisobidan

Foydalanishga topshirildi

2016 yil
yanvar-dekabriga nisbatan foizda

jami

shu jumladan: qishloq joylarda jami

shu jumladan: qishloq joylarda

Uy–joy, umumiy maydoni mingkv.m

534,6

338,6 83,8

78,5

undan:
yakka tartibdagi uy–joylar

440,0

264,6

yakka tartibdagi uy–joylar
namunaviy loyihalar bo’yicha
shahar va qishloq joylarda

79,2

74,1 93,4

100,3

Umumiy ta’lim va maxsus maktablar, o’quvchilar soni

2186

816 76,5

56,0

Suv tarmoqlari, km

317,9

217,9 91,5

73,9

Gaz tarmoqlari, km

42,6

19,5 99,1

85,5

2017 yil yanvar-dekabrida umumiy maydoni 534,6 ming kv.m. bo’lgan
3,7 mingta uy yoki 4,3 mingta kvartira (2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan
83,8 foiz), shu jumladan qishloq joylarida 338,6 ming kv.m. (78,6 foiz) uy–joy foydalanishga topshirildi.

Kommunal qurilishda 317,9 km suv tarmoqlari (217,9 km qishloq joylarda)
va 42,6 km gaz tarmoqlari (19,5 km qishloq joylarda) ishga tushirilib, mos ravishda 2016 yil yanvar-dekabriga nisbatan 91,5 va 99,1 foizni, qishloq joylarda esa bu ko’rsatkich suv tarmoqlari 73,9 foizni, gaz tarmoqlari 85,5 foizni tashkil qildi.

Kasalxonalar, ambulatoriya – poliklinika muassasalari va qishloq vrachlik punktlari yangi qurilish va kapital rekonstruktsiya hisobiga 76,3 mlrd. so’mlik investitsiyalar o’zlashtirildi va bu sog’liqni saqlash sohasida o’zlashtirilgan investitsiyalarning 5,3 foizini tashkil qildi.

Oliy ta’lim muassasalari, litsey va kasb–hunar kollejlarini qurish
va kapital rekonstruktsiya hisobiga 7,9 mlrd. so’mlik investitsiyalar o’zlashtirildi va bu ta’lim sohasiga kiritilgan investitsiyalarning 0,5 foizini tashkil qildi.

Ta’lim jarayonini yanada takomillashtirish bo’yicha amalga oshirilayotgan chora–tadbirlar doirasida umumta’lim va ixtisoslashtirilgan maktablarni qurish va kapital rekonstruktsiya hisobiga 65,3 mlrd. so’mlik investitsiyalar o’zlashtirildi yoki ta’lim sohasiga kiritilgan investitsiyalarning 4,5 foizini tashkil qildi.

Suv tarmoqlari qurilishiga 15,1 mlrd. so’m, shundan davlat byudjeti mablag’lari hisobidan 13,5 mlrd. so’m (umumiy hajmning (89,4 foizi), aholi mablag’lari hisobidan 1,6 mlrd. so’m (10,6 foizi) o’zlashtirildi.

Gaz tarmoqlari qurilishiga 0,5 mlrd. so’m, shundan aholi mablag’lari hisobidan 0,5 mlrd. so’m (umumiy hajmning 100,0 foizi) o’zlashtirildi.

Qurilish faoliyati

2017 yil yanvar-dekabrida 1 007,0 mlrd. so’mlik qurilish ishlari bajarilib, o’sish sur’ati 2016 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 100,1 foizni tashkil etdi.

Mulkchilik shakllari bo’yicha qurilish ishlari tarkibi

 

 

yanvar-dekabr
2016 y.

2017 y.

Qurilish ishlari, mlrd. so’m

906,1

1 007,0

shu jumladan:

davlat

837,4

91,7

nodavlat

68,7

915,3

 

Mulkchilikning nodavlat shaklidagi qurilish tashkilotlari tomonidan
915,3 mlrd. so’mlik qurilish ishlari bajarilgan bo’lib, jami qurilish ishlari xajmining 90,9 foizini tashkil qildi.

Hisobot davrida Jizzax viloyati bo’yicha jami qurilish ishlari xajmi
1 007,0 mlrd. so’m nodavlat sektorining ulushi 37,4 foizni tashkil qildi.

Qurilish ishlari umumiy hajmining 79,9 foizi yangi qurilish, rekonstruktsiya qilish, kengaytirish va korxonalarni texnik qayta qurollantirishga, 21,1 foizi esa kapital, joriy ta’mirlashga va boshqa qurilish pudrat ishlariga to’g’ri keldi.

 

(Eslatma! 2017 yil yil yakuni bo’yicha ko’rsatkichlarni quyida yuklab olishingiz mumkin)

Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari 4-chorak (pdf, 368 kb)

Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari 3-chorak (pdf, 154 kb)

Investitsiya va qurilish ko’rsatkichlari 2017 yil II chorak (pdf, 223 kb)

Viloyatning Investitsiyalar va qurilish ko’rsatkichlari 2017 yil I chorak (docx, 65 kb)

 

  • Chop etish
  • Ko'rganlar soni:

    (3611)

  • Pdf ko'rish
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

   

© 2010-2018 Jizzax viloyat hokimligi rasmiy veb sayti. Sayt materiallaridan foydalanganda www.jizzax.uz manba sifatida ko`rsatilishi shart. Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing